อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว

ทางหลวงหมายเลข 12 ช่วงหล่มสัก- ขอนแก่น นับเป็นถนนท่องเที่ยวที่วิเศษสุด เพราะไม่เพียงมีสถานที่ท่องเที่ยวให้แวะชมตลอดสองข้างทาง เริ่มกันตั้งแต่กิโลเมตรที่ 18.5 ผ่านสะพานพ่อขุนผาเมือง ไปยังอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวตลอดเส้นทางแห่งนี้ยังมีร้านอาหาร การบริการที่ครบครัน ถนนหนทางที่ลาดยางยังดี อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอหล่มสัก อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ และอำเภอคลองสาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นเขตกั้นระหว่างภาคอีสานและภาคเหนือ สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง อุทยานแห่งชาติน้ำหนาวมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เป็นป่าต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 996 ตารางกิโลเมตร หรือ 603,750 ไร่

สถานที่เที่ยวทางธรรมชาติส่วนใหญ่จะอยู่นอกพื้นที่ของที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว แต่ไม่ไกลมากนัก จะเที่ยวสะดวกก็ต้องมีรถส่วนตัวเป็นพาหนะโดยมีทั้งถ้ำ วิวสวนสนตระการตา และน้ำตกให้ชม ไม่ว่าจะเป็นถ้ำผาหงส์ กิโลเมตรที่ 39 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หล่มสัก –ชุมแพ สวนสนภูกุ่มข้าว กิโลเมตรที่ 53 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หล่มสัก – ชุมแพ น้ำตกเหวทราย กิโลเมตรที่ 67 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หล่มสัก – ชุมแพ น้ำตกทรายทอง อยู่ห่างจากน้ำตกเหวทรายประมาณ 500 เมตร ภูผาจิต (ภูด่านอีป้อง) กิโลเมตรที่ 69 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 หล่มสัก – ชุมแพ